សូមស្វាគមន៍ចំពោះគេហទំព័ររបស់យើង!

ពិព័រណ៍វ៉ាល់ម៉ូស្គូ

PCVEXPO 2017;

ពិព័រណ៍វ៉ាល់ម៉ូស្គូ;

ពិព័រណ៍វ៉ាល់រុស្ស៊ី;

24 - 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2017 •ទីក្រុងម៉ូស្គូពិព័រណ៍ Crocus ព្រះពន្លាទី 1;

២៤ - ២៦ октября ២០១៧ •Москва, МВЦ«КрокусЭкспо», павильон ១;

OK VALVE នឹងចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍វ៉ាល់រុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី ២៤-២៦ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៧ ។

យល់ព្រម VALVE BOOTH No.:G715

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្តង់របស់ខ្ញុំនិងពិនិត្យមើលវ៉ាល់ដាប់ប៊ល។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកញ្ញា -២០២០